Reglement

Artikel 1

Het is mij bekend dat ik geen misbruik mag maken van hetgeen ik via Ju Jitsu heb geleerd en ieder incident moet vermijden dat aanleiding kan geven tot vechtpartijen. Van Ju Jitsu, mag ik alleen gebruik maken in geval van zuivere zelfverdediging als ik word aangevallen zonder daarvan zelf de schuldige te zijn.

 

Artikel 2

Voor de les neemt men plaats op de tribune in de dojo. Voor en na de les mag ik daar hoogstens 15 minuten aanwezig zijn.

 

Artikel 3

Men dient op tijd op de lessen aanwezig te zijn, gekleed in een schone gi, met schone handen en voeten en kort geknipte nagels. Men mag tijdens de les geen harde of metalen voorwerpen, zoals sieraden, dragen. Gebruik van slippers is verplicht i.v.m. hygiëne en infectiegevaar (voetwratten).

 

Artikel 4

Alleen in samenspraak met de leraar is het mogelijk, voor ouders, etc. om tijdens de les op de tribune aanwezig te zijn.

 

Artikel 5

De contributie moet vóór de 1e van de maand worden voldaan. Tijdens de vakanties loopt de contributie gewoon door.

 

Artikel 6

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk, minimaal 1 maand van te voren.

 

Artikel 7

Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele ongevallen die haar/hem overkomen.
De sportschoolhouder is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen van de leden. 

 

Artikel 8

De sportschoolhouder houdt zich het recht voor om leden tijdelijk of voorgoed te royeren indien de reglementen niet stipt worden nageleefd, of om andere reden welke de eer of goede naam van de sportschool in gevaar kunnen brengen.

 

Artikel 9

Als Ju Jitsu lid van de sportschool moet men tevens lid zijn van de Seishinkai Ju-Jitsu International (SJJI).

 

Dojo Etiquette

 • Bij het betreden van de dojo groet je naar de Shomen (foto O-Sensei).
 • Aanspreektitel leraar in de dojo is Sensei.
 • Als de Sensei je corrigeert probeer dan in alle bescheidenheid de aanwijzingen te doorgronden en op te volgen.
 • Wees tolerant naar anderen en strikt naar jezelf. Laat het aan de Sensei over om op- of aanmerkingen te maken.
 • Praten wordt tijdens de training beperkt tot een minimum en met een gedempt volume.
  Zorg dat je niet tussen twee oefenende partners doorloopt.
 • Tijdens de training blijft men attent, gedisciplineerd en oplettend. Zo ontwikkelt men vaardigheden als Zanshin, Fudoshin, Muga-mu-shin.
 • De leerling zorgt ervoor dat zijn kleding ordelijk zit en volgens traditionele richtlijnen. Dames dragen een T-shirt onder het Ju Jitsu pak (geen sokken en sieraden).
 • Neem je waardevolle spullen mee de dojo in.
  Zo niet is voor eigen risico.
 • Voeten wassen en kortgeknipte schone nagels.
  Geen gekleurde nagellak op nagels.

 

Toelichting Etiquette

 • Etiquette draagt bij tot de sfeer in de dojo. Ze geven de leerling de tijd om d.m.v. aandacht voor de groet een makkelijke transformatie te maken van de drukke dagelijkse activiteiten naar de intense en geconcentreerde dojo activiteiten.
 • Etiquette vergroot de aandacht en concentratie die nodig zijn om de complexe handelingen - rituelen uit te voeren.
 • Etiquette wordt vaak gezien als een beleefdheidsvorm. Het is echter een verlenging van de DO gedachte.
 • De nederigheid en zorg die het hele ritueel omringen helpen om gevoelens van ijdelheid en arrogantie te verdrijven.
 • Het in acht nemen van etiquette voorkomt potentieel gevaarlijke situaties. Zodoende kan iedereen optimaal gebruik maken van de dojo.
 • Verder zorgt etiquette ervoor dat de oefenstof zo exact mogelijk wordt overgedragen van sensei op leerling.