Geschiedenis Ju Jitsu

In onze "onveilige" maatschappij blijkt dat mensen met een zelfverdedigende uitstraling minder snel het slachtoffer worden van agressieve medemensen. Zo'n uitstraling kun je je eigen maken door op sportieve wijze te leren hoe je kunt omgaan en hoe te handelen, in onveilige en bedreigende situaties. Zeer geschikt hiervoor is Ju Jitsu, een pure zelfverdedigingssport.

 
Ju Jitsu betekent “zachte kunst”. Het is de moedersport waaruit judo, karate en aikido zijn ontstaan. In het Ju Jitsu vind je dan ook situaties als trekken, duwen, werpen, klemmen, omstrengelingen, aanvallen ontwijken of doorvoeren, explosief toepassen van schop-, slag-, en stoottechnieken en vooral de verdedigingen hiertegen. 

 

Door regelmatige training blijkt dat, naast de fysieke-, ook de mentale weerbaarheid toeneemt. Men is vaak verbaasd dat men met geringe kracht (zachte kunst) zeer doeltreffende resultaten kan behalen 

 

Grondlegger van het Ju Jitsu, in zijn huidige vorm, in Nederland: Maurice van Nieuwenhuizen, beter bekend als Dick Bos.