Dick Bos

Deze stripheld uit de veertiger jaren spreekt ook heden ten dage tot de verbeelding. Hij was een gentleman, een James Bond avant la lettre, de grondlegger van het Ju Jitsu en judo in Nederland en voorbeeld van menig Ju Jitsuleraar o.a. Albert Krystek en Rob Coolen. Het Ju Jitsu in de sportschool aan de Diepenbrockstraat 18 is dan ook direct af te leiden van deze vooroorlogse grootmeester.

 

Dick Bos was de creatie van Alfred Mazure (gestorven in 1974), een illustrator en tekenaar van het toenmalige weekblad De Prins in Amsterdam. Mazure zat bij Van Nieuwenhuizen op Ju Jitsu les en kreeg aldus het idee voor een stripheld die ten strijde trok tegen schurken en booswichten en zich daarbij bediende van het onoverwinnelijke Ju Jitsu.

 

Van Nieuwenhuizen zag direct de fantastische mogelijkheden tot promotie van de Ju Jitsu sport en ging samenwerken met Mazure. Dick Bos werd vervolgens een ware rage in de eerste drie oorlogsjaren en in de tweede helft van de veertiger jaren. Hij werd zo enorm populair dat met iemand op de vuist gaan beter bekend stond als iemand “Bossen”.

De kleine boekjes met op iedere pagina een plaatje waren onder de Nederlandse jeugd dermate geliefd, dat vooral kerk- en schoolinstellingen zich zorgen begonnen te maken over de verderfelijke invloed van deze lectuur.

Wie de, antiquarisch, nog verkrijgbare boekjes inziet zal daar, afgezet tegen de huidige normen, hartelijk om moeten lachen. Dick Bos blijft immer de gentleman die in de hoogste nood zich bedient van vervaarlijke Ju Jitsu grepen. Dit alles onder weinig aanstootgevende bewoordingen als “Zoo mannetje, hier pak aan, een koekje van eigen deeg”.

Maurice van Nieuwenhuizen was Dick Bos. Niet alleen uiterlijk maar ook in zijn morele opvattingen over goed en kwaad. Zijn houding en manier van spreken verrieden een innerlijk beschaafd man voor wie de huidige verloedering van onze maatschappij een doorn in het oog moet zijn geweest. Wie een halve eeuw later zijn boeken inziet, wordt nog altijd getroffen door het maatschappelijke engagement dat tussen de regels door valt te lezen. Van Nieuwenhuizen had een boodschap en geloofde daar heilig in. Kort samengevat “judo en Ju Jitsu bezitten grote vormende eigenschappen. De beoefening ervan, mits op een juiste wijze onderwezen maakt je een beter mens”. Wellicht dat de boodschap in zijn oorspronkelijke vorm anno 2006 niet meer goed wordt begrepen, toch is de inhoud daarom niet minder eigentijds.

 

Dick Bos had nog groter kunnen worden. Mazure was zelfs bezig met 8 milimeterfilmpjes. Die moeten nog wel ergens zijn!!!!! Die waren bestemd voor vertoon in huis. Kun je voorstellen? Die man was zijn tijd ver vooruit. Door de enorme tegenwerking in die tijd is Mazure uiteindelijk vertrokken naar Engeland.

 

Van Nieuwenhuizen stierf in 1989 op 86-jarige leeftijd en was de oprichter van de Nederlandse Ju Jitsu Bond (NJJB) in januari 1939. Historisch kan hij worden beschouwd als de aartsvader van de Ju Jitsu- en judosport in Nederland.